Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (10)
Zobrazení:
Zobrazeno 10 z 10 položek
základní vzdělávání
15. 2. 2017 0x 6041x
Vlastnictví
Prezentace seznamuje žáky s druhy majetku. Také vede k zamyšlení týkající se bohatství a chudoby a blíže se zaměřuje na…
odborné vzdělávání
25. 7. 2016 0x 3623x
Opakování základů rozvahy a majetku - pracovní list
Tento materiál slouží k opakování základních informací o rozvaze a majetku v rámci předmětu účetnictví na obchodní…
odborné vzdělávání
4. 12. 2013 0x 2746x
Majetek
Žáci v prezentaci naleznou přehledně shrnuto hospodaření s dlouhodobým a oběžným majetkem.
gymnázium
2. 9. 2013 0x 1836x
Finanční plánování
Žáci si v pracovním listu procvičí schopnost efektivně hospodařit s penězi a zodpovědně přistupovat ke svému majetku.
odborné vzdělávání
8. 7. 2013 0x 1599x
Evidence majetku a závazků
Prezentace přehledně ukazuje evidenci v majetku, u závazků a pohledávek v daňové evidenci podnikatele. Studenti si…
odborné vzdělávání
19. 3. 2013 0x 1747x
Inventura majetku a závazků
Žáci rozliší druhy inventury pro různé druhy majetku a závazky. Vyhotoví inventurní soupis se všemi náležitostmi.
odborné vzdělávání
23. 1. 2013 0x 4344x
Druhy majetku
Pracovní list z oblasti ekonomie. Žáci v pracovním listu určí druh majetku pro jednotlivé účetní případy a druh…
odborné vzdělávání
7. 1. 2013 0x 2809x
Majetek a jeho členění
Žáci určí druh majetku a zařadí majetek do jednotlivých skupin. Definují znaky jednotlivých skupin majetku a jejich…
základní vzdělávání
1. 12. 2011 0x 9343x
Přírodní a kulturní bohatství, majetek v našem životě
Test určený k zamyšlení se nad vztahem člověka k přírodě, k majetku. Otevřené otázky vedou žáka hlouběji uvažovat o…
základní vzdělávání
4. 10. 2011 0x 26759x
Vlastnictví
Pracovní list seznamuje žáky s druhy majetku a způsobem, jak ho mohou získat. Také vede k zamyšlení, jaká plynou práva…
Zobrazeno 10 z 10 položek