Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (25)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 25 položek
základní vzdělávání
27. 12. 2010 0x 12167x
Kvádr a krychle
Materiál pro dynamické generování výpočtů povrchu a objemu krychle a kvádru. Ovládacími prvky lze nastavit různé…
základní vzdělávání
15. 12. 2010 3x 23355x
Geometrická tělesa kolem nás
Prezentace slouží k vyvození či procvičení učiva o geometrických tělesech. Obsahuje i kontrolní části, ve kterých…
základní vzdělávání
13. 12. 2010 0x 3965x
Druháci a matematika 15 – Poznáváme vrcholy, strany a hrany
Materiál obsahuje prezentaci a pracovní list, které jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení…
základní vzdělávání
15. 10. 2010 0x 15142x
Geometrická tělesa
Materiál obsahuje hrací karty, náměty k aktivitám s nimi a prověrku s klíčem. Žák si procvičí geometrická tělesa a …
základní vzdělávání
14. 10. 2010 0x 10234x
Síť a povrch krychle
Materiál obsahuje pracovní list s cvičeními, ve kterých si žák procvičí výpočet obsahu krychle pomocí čtvercové sítě.…
gymnázium
27. 9. 2010 0x 2809x
Rotující skleněná krychle
Názorná pomůcka sloužící k lepšímu pochopení vzájemné polohy bodů, přímek a rovin, které do ní můžeme vkreslovat. Může…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
6. 9. 2010 0x 4721x
Povrch těles
Prezentace vysvětlující výpočet povrchu kvádru, krychle a válce.
základní vzdělávání
3. 9. 2010 0x 7489x
Stavby z kostek
Pracovní list je určen k procvičení prostorové představivosti. Obsahuje 12 různých obrázků poskládaných z krychlí. Žáci…
gymnázium
28. 5. 2010 0x 12733x
Stereometrie - řez krychle
Pracovní list na procvičení konstrukce řezu krychle rovinou určenou dvěma body. Pracovní list je doplněn prezentací,…
základní vzdělávání
24. 3. 2010 0x 7950x
Krychle a kvádr
Tabulka slouží k výpočtu povrchu a objemu krychle a kvádru s okamžitou kontrolou výsledku.
základní vzdělávání
1. 6. 2009 0x 11841x
Sítě krychle a kvádru
Z několika sítí musí žák najít ty, které jsou sítí krychle nebo kvádru.
základní vzdělávání
30. 3. 2009 0x 9836x
Krychle
Postup konstrukce krychle, síť krychle, povrch a obsah krychle s příklady a řešením.
Zobrazeno 12 z 25 položek