Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (32)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 32 položek
předškolní vzdělávání
25. 9. 2017 0x 1969x
Motýlí křídla
Grafomotorický pracovní list zaměřený na procvičení kroužků a elips.
základní vzdělávání
6. 2. 2017 0x 6238x
Kružnice, kruh
Prezentace slouží jako doplněk výkladu učiva - kružnice, kruh, poloměr a průměr. Obsahuje také cvičení k ověření…
odborné vzdělávání
11. 2. 2014 0x 2428x
Kružnice, kruh, mezikruží – slovní úlohy
Žák počítá obvod, obsah. Žák zná pojmy kruh, kružnice, mezikruží. Prezentace obsahuje úlohy k procvičení, v nichž žáci…
odborné vzdělávání
11. 2. 2014 0x 2700x
Kružnice, kruh, mezikruží – obvody, obsahy
Žák zná pojmy kružnice, kruh, mezikruží. Žák umí počítat obvod a obsah. Prezentace obsahuje úlohy k procvičení, v nichž…
odborné vzdělávání
22. 1. 2014 0x 1939x
Kruhová úseč, výseč - slovní úlohy
Žák zná výseč, úseč. Vypočítá obvod, obsah.
základní vzdělávání
23. 9. 2013 0x 6571x
Čtvrťáci a matematika III. Opakování geometrie
Téma Čtvrťáci a matematika III. je zaměřeno na opakování a prohloubení učiva geometrie probíraného ve 3. ročníku. Je…
gymnázium
10. 9. 2013 0x 1966x
Kružnice a přímka
Úkolem materiálu je analyticky řešit problém vzájemné polohy přímky a kružnice. Hlavní pozornost je věnována rovnici…
gymnázium
10. 9. 2013 0x 2106x
Kuželosečky – pojem, klasifikace
Úkolem materiálu je seznámit žáky s kuželosečkami, které jsou řezem rotační kuželové plochy. Při klasifikaci…
gymnázium
5. 9. 2013 0x 1681x
Afinita mezi kružnicí a elipsou
Úkolem materiálu je seznámit žáky s trojúhelníkovou konstrukcí elipsy. Před použitím tohoto materiálu je nutné, aby…
gymnázium
18. 7. 2013 0x 1934x
Kružnice – analytické vyjádření
Úkolem prvního materiálu je odvození vyjádření kružnice z její definice. Následně pak procvičení rovnice kružnice…
základní vzdělávání
7. 1. 2013 1x 6655x
Třeťáci a matematika XI. Jednoduché konstrukce kružítkem
Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Téma jednoduché…
základní vzdělávání
19. 9. 2012 2x 9689x
Třeťáci a matematika VIII. Kruh, kružnice, koule
Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Téma Kruh,…
Zobrazeno 12 z 32 položek