Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (13)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 13 položek
předškolní vzdělávání
30. 10. 2017 0x 2931x
Svět kolem nás – doplňovačka
Pracovní list zaměřený na procvičení logického myšlení a zrakové diferenciace. Žáci doplňují do obrázků jeho chybějící…
základní vzdělávání
2. 11. 2012 2x 3243x
Hurá ven!
Prvky krajinného rázu – Seznamte se s prvky krajinného rázu, ze kterých se skládá okolní krajina. Materiál vytvořen v…
základní vzdělávání
4. 11. 2011 0x 8194x
Krajina kolem nás
Prezentace je určená jako pomoc při výkladu, obsahuje i obrazový materiál pro děti a puzzle, které ozvláštní vyučování.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
14. 7. 2011 0x 5674x
Voda v krajině
Pracovní list slouží k procvičení učiva o vodě v krajině. Žáci doplňují do kresby a také do textu s návodnými obrázky…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
14. 7. 2011 0x 4370x
Krajina, kde bydlím
Pracovní list k upevnění učiva o krajině v okolí bydliště. Žáci doplňují, vyhledávají a čtou krátký text o krajině.
základní vzdělávání
30. 3. 2011 1x 8762x
Země, v níž žijeme – písemka pro 3. ročník
Písemná práce pro 3. ročník. Shrnutí kapitoly Země, v níž žijeme z učebnice Prvouka pro 3. ročník základní školy od…
základní vzdělávání
11. 3. 2011 0x 8596x
Země, kde žijeme, naše vlast.
Žáci si procvičují znalosti a vědomosti o krajině a vlasti - typy krajiny, začlenění vlastní obce do mapy ČR, vodstvo,…
jazykové vzdělávání
8. 3. 2011 0x 1696x
Ruský obrázkový slovník XXXIX – krajina kolem nás
Obrázkový slovník – je tvořen pracovními listy, které slouží pro lepší zapamatování si pojmů. Pracovní listy jsou…
základní vzdělávání
7. 10. 2009 0x 5678x
Popis sledované krajiny a její náčrt
Pracovní list se zadáním pro sledování, popis a náčrt krajiny. Doplněk k materiálu Krajina.
základní vzdělávání
8. 9. 2009 0x 10596x
Krajina
Úkoly a test v prezentaci pro práci na PC nebo společnou práci ve třídě na interaktivní tabuli. Žák může využít…
gymnázium
27. 5. 2008 0x 3887x
Vliv lidské činnosti na krajinu II
Vliv zemědělství, lesnictví a odpadového hospodářství na krajinu.
gymnázium
27. 5. 2008 0x 3502x
Vliv lidské činnosti na krajinu I
Pracovní list věnovaný stavu ovzduší a problematice dopadu těžby na krajinu.
Zobrazeno 12 z 13 položek