Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (15)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 15 položek
základní vzdělávání
10. 10. 2011 1x 8978x
Jihočeský kraj
Prezentace a pracovní list pro aktivní práci žáků na PC. Materiál je využitelný i pro práci s interaktivní tabulí.
základní vzdělávání
21. 7. 2011 0x 19402x
Kraje ČR
Materiál obsahuje pracovní listy a mapky k využití ve výuce učební látky o ČR a jejích krajích. Jedná se o práci…
základní vzdělávání
16. 6. 2011 1x 5077x
S krajany okrajově po krajích ČR - I. díl
Materiál obsahuje k sobě patřící dvojice. Na jedné z karet je vždy uveden text s nápovědami, na druhé je název…
základní vzdělávání
17. 3. 2011 0x 5071x
Kraje ČR pokaždé jinak II
Materiál obsahuje pracovní listy ke stažení na žákovské PC (lze použít i v tištěné podobě), pomocí kterých si žák…
základní vzdělávání
3. 3. 2011 0x 6084x
Kraje České republiky na PC
Pracovní list je určen k procvičování znalostí z učiva vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a zároveň k procvičení…
základní vzdělávání
1. 3. 2011 0x 6448x
Kraje ČR pokaždé jinak I
Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení nebo vyvození učiva o krajích ČR. Žák bude pracovat s mapou, doplňovat…
základní vzdělávání
18. 6. 2010 0x 6130x
Kraje ČR - projekt
Žáci ve dvojicích podle zadání projektu vypracovávají v PowerPointu zadaný kraj. Poslední fází projektu je prezentace…
základní vzdělávání
23. 4. 2010 1x 5422x
V krajích ČR – 4. díl
V této aktivitě žáci procvičují lokalizaci míst na mapě ČR, a tím opakují učivo o jednotlivých krajích. Jedná se o…
základní vzdělávání
9. 3. 2010 0x 3798x
V krajích ČR - 3. díl
Materiál je určen pro práci ve skupinách - procvičování orientace na mapě ČR, vyhledávání a spojování údajů. Je…
základní vzdělávání
4. 3. 2010 0x 7430x
V krajích ČR – 1. díl
Materiál si klade za cíl procvičit práci s mapou ČR a opakovat a shrnout učivo o jednotlivých krajích (Středočeský,…
základní vzdělávání
25. 2. 2010 0x 9236x
Kraje ČR - tangramy
Několik tangramů (skládaček) je určeno pro zábavné procvičování učiva o krajích ČR. Aktivita je určena pro práci ve…
základní vzdělávání
24. 2. 2010 0x 3480x
Tři v řadě
Aktivita nabízí procvičení znalostí žáků o krajích ČR zábavnou formou. Žáci pracují s mapou, v kartičkách vyhledávají a…
Zobrazeno 12 z 15 položek