Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (103)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 103 položek
základní vzdělávání
11. 10. 2010 0x 10006x
Věty jednoduché a souvětí s obrázky
Žák si formou pracovního listu procvičí doplňování spojek a spojování vět do souvětí. Pojmenováváním obrázků a…
základní vzdělávání
7. 10. 2010 4x 8526x
Přísloví
Materiál je určen k rozstříhání na karty. Obsahuje návod na aktivity s kartami a řešení. Na kartách jsou přísloví a s…
základní vzdělávání
6. 10. 2010 1x 12999x
Základní literární pojmy
Materiál obsahuje hrací karty, na kterých je ucelený přehled základních literárních pojmů, jejich jednoduché definice a…
základní vzdělávání
6. 10. 2010 0x 3621x
Hádanka
Materiál obsahuje pracovní list, v němž žák při jednoduchém rozboru literárních textů používá základní literární pojmy.
základní vzdělávání
6. 10. 2010 2x 16006x
Popis pohádkových postav
Materiál obsahuje pracovní list, v němž si žák procvičí popis a přirovnání.
základní vzdělávání
6. 10. 2010 0x 4599x
Říkadla a říkanky
Materiál obsahuje pracovní list, v němž žák při jednoduchém rozboru literárních textů používá základní literární pojmy.
základní vzdělávání
30. 9. 2010 0x 5044x
Poezie 1. pol. 20. století
Úkolem pracovního listu je hravou formou představit základní informace o díle F. Šrámka. List předpokládá samostatnou i…
základní vzdělávání
23. 9. 2010 0x 9530x
„Drama“ - skloňování a význam slova
Po seznámení se s existencí cizích slov v češtině si žáci mohou vyzkoušet skloňování slova „drama“, a to v kontextu…
základní vzdělávání
21. 9. 2010 0x 7160x
Přísloví ukryté v obrázcích
Materiál je určen k práci pro jednotlivce. V pracovním listu je několik karet s černobílými obrázky/písmeny. Žák…
základní vzdělávání
17. 9. 2010 0x 13295x
Přívlastek
Prezentace s pracovním listem k procvičení učiva v českém jazyce - tematika přívlastku.
základní vzdělávání
16. 9. 2010 0x 9735x
Telefonický rozhovor
Materiál obsahuje 28 hracích karet. Každý žák obdrží jednu kartu a vyhledá podle instrukcí na ní svého „telefonického…
základní vzdělávání
7. 9. 2010 0x 5396x
Německá slovní zásoba
Prezentace slouží k nácviku a opakování slovní zásoby podle učebnice Deutsch mit Max díl 1 Einheit 0.
Zobrazeno 12 z 103 položek