Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (12)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 12 položek
základní vzdělávání
25. 11. 2023 1x 721x
Eroze pobřeží
Cílem výukové aktivity je lépe porozumět pobřežní erozi (nebo depozici) působené vlnami a zvyšováním hladiny moře v…
gymnázium
7. 11. 2022 0x 945x
Minerální vody v ČR
Materiál je podporou k aktivitě směřující k práci žáků na téma minerální (či obecně balené) vody na českém trhu. Je…
základní vzdělávání
29. 5. 2022 0x 2721x
Geologická historie Země
Výuková lekce se zaměřuje na významné milníky v geologické historii Země, které žáci umísťují na časovou osu geologické…
gymnázium
24. 9. 2018 0x 1106x
Budoucí těžba lithia v ČR
Pracovní list je využitelný především ve výuce geografie nebo geologie. Žáky je možné rozdělit do skupin. Mohou…
gymnázium
12. 3. 2018 0x 1697x
Těžba lithia ve světě
Pracovní list je vhodný k zařazení do výuky geografie nebo geologie na střední škole, případně v deváté třídě při výuce…
gymnázium
15. 2. 2018 0x 3836x
Poznáš historii Země?
Interaktivní hra určená k opakování/osvěžení tématu geologických ér a vývoje Země.
základní vzdělávání
17. 10. 2017 0x 2735x
Zemětřesení v ČR
Pracovní list (aktivita) zaměřená na vyhledávání informací. Předpokládá možnost přístupu k internetu ať už v počítačové…
základní vzdělávání
11. 10. 2017 0x 2018x
Krystalizace
Materiál je vhodné zařadit v rámci úvodu do mineralogie. Zabývá se definicí, vznikem a souměrností krystalu. Je doplněn…
základní vzdělávání
4. 10. 2017 2x 3674x
Geologické riskuj
Interaktivní hra inspirovaná televizní předlohou. Otázky jsou zaměřeny na geologii.
gymnázium
26. 1. 2017 0x 3586x
Afrika – povrch, geologie a vodstvo
Pracovní list slouží jako podpora výuky tématu regionální geografie Afriky. Žáci pracují s mapami a grafy, analyzují…
gymnázium
8. 7. 2016 6x 4487x
Minerální vody v ČR
Pracovní list – aktivita. Žáci vyhledávají zdroje minerálních vod. Porovnávají jednotlivé minerální vody podle obsahu…
základní vzdělávání
22. 7. 2008 0x 10410x
Matematické tajenky pro 9. ročník
Matematické tajenky na souhrnné procvičení učiva pro 9. ročník - procenta, dělení, Pythagorova věta, lineární rovnice,…
Zobrazeno 12 z 12 položek