Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (12)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 12 položek
základní vzdělávání
5. 9. 2022 0x 1452x
Písmenkové hádanky
Materiál je složen z 20 karet a slouží jako pomůcka při trénování skládání písmen do slov (zraková a sluchová analýza a…
základní vzdělávání
29. 9. 2020 0x 2299x
Skládání slov – QR kódy
Materiál slouží jako pomůcka při výuce ČJ (analýza, syntéza – genetická metoda čtení) v 1. ročníku. Pravidlem je složit…
základní vzdělávání
11. 5. 2016 1x 4646x
Domino – Perníková chaloupka
Materiál je určen pro práci ve dvojicích, případně skupinovou práci. Jde o klasické domino (doporučuji zalaminovat),…
základní vzdělávání
23. 2. 2016 0x 3336x
Svět písmenek – S (genetická metoda čtení)
Pracovní materiál pro děti, které se učí číst genetickou metodou čtení. Rozlišení hlásky S ve slovech, psaní S, čtení.
základní vzdělávání
8. 4. 2015 0x 20142x
Pracovní listy pro genetickou metodu čtení
Materiál obsahuje 8 pracovních listů na procvičování písmen při genetické metodě čtení, kde jsou použita velká tiskací…
základní vzdělávání
22. 7. 2011 0x 6077x
Najdi správný obrázek
Prezentace procvičuje schopnost soustředění, čtení s porozuměním, zrakovou percepci. Žáci vybírají ze tří obrázků…
základní vzdělávání
22. 7. 2011 0x 4831x
Vyber správnou větu
Prezentace procvičuje čtení s porozuměním, pozornost a zrakové vnímání. Je možno provádět cvičení společně nebo zvlášť…
základní vzdělávání
22. 7. 2011 0x 5833x
Hrad – opaky
Pracovní list vhodný pro procvičování opačných významů. Obrázek se rozstříhá podle přerušovaných čar. Žáci skládají…
základní vzdělávání
21. 7. 2011 0x 8603x
Kočka – hravé čtení
Pracovní list vhodný pro procvičování čtení s porozuměním. Obrázek se rozstříhá podle přerušovaných čar. Žáci skládají…
základní vzdělávání
20. 5. 2011 0x 8932x
Učíme se hrou
Hry jsou vhodné především pro žáky prvních ročníků, kteří se učí číst prostřednictvím genetické metody čtení. Pracovní…
základní vzdělávání
5. 5. 2011 0x 7611x
Vím, co čtu - domino a pexeso
Tento materiál je určen především pro děti učící se genetickou metodou čtení. Vše je psáno velkými tiskacími písmeny. …
základní vzdělávání
23. 3. 2011 0x 6523x
Skřítek Musík – časová posloupnost
Pracovní list je určen především pro žáky, kteří se učí číst genetickou metodou. Žáci procvičují časovou posloupnost a…
Zobrazeno 12 z 12 položek