Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (59)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 59 položek
základní vzdělávání
15. 12. 2010 0x 6936x
Výpisky z fyziky (6. ročník) - vlastnosti látek a těles
Prezetace a pracovní list sloužící jako výpisky z fyziky pro 6. ročník (vlastnosti látek a těles).
gymnázium
10. 12. 2010 0x 3470x
Tokamak - Slunce na Zemi
Prezentace Tokamak - Slunce na Zemi představuje možnosti využití jaderné syntézy k výrobě elektrické energie. Je určen…
základní vzdělávání
10. 12. 2010 0x 2446x
Odraz a lom v atmosféře Země
Prezentace popisuje jevy v atmosféře Země, k jejichž vysvětlení stačí znalost zákona odrazu a lomu světelného paprsku.
základní vzdělávání
18. 11. 2010 0x 9734x
Mechanická práce, výkon, energie
Didaktická hra určená k opakování a procvičování tematického celku Mechanická práce, výkon, polohová a pohybová energie.
základní vzdělávání
12. 11. 2010 0x 7272x
Změny skupenství látek
Didaktická hra určená k opakování a procvičování tematického celku Změny skupenství látek.
základní vzdělávání
12. 11. 2010 1x 5685x
Vnitřní energie, teplo
Didaktická hra určená k opakování a procvičování tematického celku Vnitřní energie a teplo.
základní vzdělávání
9. 11. 2010 0x 5734x
Zákony elektrického proudu v obvodu
Didaktická hra určená k opakování a procvičování tematického celku Zákony elektrického proudu v obvodu.
základní vzdělávání
9. 11. 2010 0x 3085x
Zákony elektrického proudu v obvodu 2
Didaktická hra určená k opakování a procvičování tematického celku Zákony elektrického proudu v obvodu.
základní vzdělávání
8. 11. 2010 0x 4870x
Výpisky z fyziky (6. ročník) - úvod do předmětu, rozdělení
Prezetace a pracovní list sloužící jako výpisky z fyziky pro 6. ročník (úvod do předmětu, rozdělení fyziky).
základní vzdělávání
25. 10. 2010 0x 5660x
Elektrický náboj, elektrické pole
Didaktická hra určená k opakování a procvičování tematického celku Elektrický náboj, elektrické pole.
základní vzdělávání
11. 10. 2010 0x 2404x
Vedení proudu v kovových vodičích
Animovaná prezentace slouží k lepšímu pochopení pohybu elektronů v kovových vodičích.
základní vzdělávání
1. 10. 2010 0x 3837x
Risk - opakování učiva 6. ročníku II.
Didaktická hra určená k opakování učiva 6. ročníku (látky a tělesa, fyzikální veličiny, síla).
Zobrazeno 12 z 59 položek