Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (12)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 12 položek
gymnázium
4. 12. 2023 0x 117x
Obecná rovnice elipsy s PhotoMath
Aktivita využívá aplikace Photomath při převodu obecné rovnice elipsy na rovnici středovou. Žáci se naučí základní…
předškolní vzdělávání
25. 9. 2017 0x 2775x
Motýlí křídla
Grafomotorický pracovní list zaměřený na procvičení kroužků a elips.
gymnázium
26. 9. 2013 0x 1723x
Elipsa jako obraz kružnice v kolineaci
Úkolem materiálu je sestrojit elipsu jako obraz kružnice v kolineaci. Před použitím tohoto materiálu je nutné aby: …
gymnázium
11. 9. 2013 0x 2382x
Elipsa – analytické vyjádření
Úkolem materiálu je pomoci učiteli při výkladu – odvození vyjádření elipsy pomocí rovnice. Doporučení: žáci samostatně…
gymnázium
10. 9. 2013 0x 1520x
Eliptický řez kuželové plochy
Úkolem materiálu je představit žákům využití poznatků o elipse a zejména o elipse jako obrazu kružnice v kolineaci při…
gymnázium
10. 9. 2013 0x 3509x
Konstrukce elipsy
Úkolem materiálu je zopakování definice elipsy, využití definice elipsy při bodové, zahradnické a proužkové konstrukci…
gymnázium
10. 9. 2013 0x 2274x
Kuželosečky – pojem, klasifikace
Úkolem materiálu je seznámit žáky s kuželosečkami, které jsou řezem rotační kuželové plochy. Při klasifikaci…
gymnázium
5. 9. 2013 0x 1815x
Afinita mezi kružnicí a elipsou
Úkolem materiálu je seznámit žáky s trojúhelníkovou konstrukcí elipsy. Před použitím tohoto materiálu je nutné, aby…
gymnázium
2. 9. 2013 0x 1649x
Elipsa a přímka
Úkolem materiálu je analyticky řešit problém vzájemné polohy přímky a elipsy. Hlavní pozornost je věnována rovnici…
gymnázium
14. 6. 2011 0x 2658x
Řez válce obecnou rovinou
Řešení řezu pomocí osové afinity (stereometrie).
gymnázium
18. 8. 2010 0x 3652x
Hyperoskulační kružnice elipsy
Animovaná konstrukce oskulačních kružnic elipsy.
gymnázium
27. 5. 2008 0x 3155x
Elipsa ukrytá v mezikruží
Méně známá konstrukce elipsy, která je určena dvěma soustřednými kružnicemi. Analytický důkaz, že takto definovanou…
Zobrazeno 12 z 12 položek