Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (11)
Zobrazení:
Zobrazeno 11 z 11 položek
předškolní vzdělávání
25. 9. 2017 0x 2749x
Motýlí křídla
Grafomotorický pracovní list zaměřený na procvičení kroužků a elips.
gymnázium
26. 9. 2013 0x 1718x
Elipsa jako obraz kružnice v kolineaci
Úkolem materiálu je sestrojit elipsu jako obraz kružnice v kolineaci. Před použitím tohoto materiálu je nutné aby: …
gymnázium
11. 9. 2013 0x 2369x
Elipsa – analytické vyjádření
Úkolem materiálu je pomoci učiteli při výkladu – odvození vyjádření elipsy pomocí rovnice. Doporučení: žáci samostatně…
gymnázium
10. 9. 2013 0x 1511x
Eliptický řez kuželové plochy
Úkolem materiálu je představit žákům využití poznatků o elipse a zejména o elipse jako obrazu kružnice v kolineaci při…
gymnázium
10. 9. 2013 0x 3497x
Konstrukce elipsy
Úkolem materiálu je zopakování definice elipsy, využití definice elipsy při bodové, zahradnické a proužkové konstrukci…
gymnázium
10. 9. 2013 0x 2267x
Kuželosečky – pojem, klasifikace
Úkolem materiálu je seznámit žáky s kuželosečkami, které jsou řezem rotační kuželové plochy. Při klasifikaci…
gymnázium
5. 9. 2013 0x 1808x
Afinita mezi kružnicí a elipsou
Úkolem materiálu je seznámit žáky s trojúhelníkovou konstrukcí elipsy. Před použitím tohoto materiálu je nutné, aby…
gymnázium
2. 9. 2013 0x 1647x
Elipsa a přímka
Úkolem materiálu je analyticky řešit problém vzájemné polohy přímky a elipsy. Hlavní pozornost je věnována rovnici…
gymnázium
14. 6. 2011 0x 2652x
Řez válce obecnou rovinou
Řešení řezu pomocí osové afinity (stereometrie).
gymnázium
18. 8. 2010 0x 3646x
Hyperoskulační kružnice elipsy
Animovaná konstrukce oskulačních kružnic elipsy.
gymnázium
27. 5. 2008 0x 3152x
Elipsa ukrytá v mezikruží
Méně známá konstrukce elipsy, která je určena dvěma soustřednými kružnicemi. Analytický důkaz, že takto definovanou…
Zobrazeno 11 z 11 položek