Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (21)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 21 položek
základní vzdělávání
12. 6. 2019 0x 3981x
Ohmův zákon
Publikací žáci poznají závislost velikosti elektrického proudu na napětí a odporu rezistoru. Budou tak formulovat Ohmův…
základní vzdělávání
18. 4. 2019 0x 1827x
Elektrické napětí. Měření napětí.
Žáci poznají Voltův článek. Dostanou návod, jak si doma vyrobit elektrický článek. Seznámí se s jednotlivými částmi…
základní vzdělávání
19. 11. 2012 0x 2340x
Interaktivní příklad na dělení napětí v elektrickém obvodu
V elektrickém obvodu s rezistory zapojenými do série žáci počítají výsledný odpor rezistorů, proud procházející obvodem…
základní vzdělávání
18. 3. 2011 0x 5386x
Elektrické napětí
Pracovní list do hodin fyziky na téma elektrické napětí. Procvičuje praktické dovednosti při zapojování voltmetru,…
základní vzdělávání
9. 11. 2010 0x 5633x
Zákony elektrického proudu v obvodu
Didaktická hra určená k opakování a procvičování tematického celku Zákony elektrického proudu v obvodu.
základní vzdělávání
24. 9. 2010 0x 2938x
Měření elektrického napětí – desetiminutovka
Desetiminutovka k prověření dovedností odečítání hodnot elektrického napětí ze stupnice analogového voltmetru.
základní vzdělávání
20. 9. 2010 0x 3031x
Risk - opakování učiva 8. ročníku II.
Prezentace určená k opakování učiva 8. ročníku (meteorologie, energie, elektřina a magnetismus).
základní vzdělávání
20. 9. 2010 0x 3341x
Risk - opakování učiva 8.ročníku I.
Didaktická hra určená k opakování učiva 8. ročníku (meteorologie, energie, elektřina a magnetismus).
základní vzdělávání
17. 8. 2010 0x 3253x
Fyzikální hrátky - elektrický proud
Netradiční a zábavnou formou (tajenka, otázky, obrázky) procvičuje komplexní znalosti o učivu Elektrický proud.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
23. 6. 2010 0x 4859x
Fyzika - test
Test na procvičení znalostí elektrického proudu, napětí a obvodu má 3 části. Lze ho použít vcelku i po jednotlivých…
základní vzdělávání
23. 6. 2010 0x 3314x
Prověrky - výpočet elektrických veličin
Prověrky určené k procvičení vztahů mezi elektrickým proudem, elektrickým napětím a elektrickým odporem.
základní vzdělávání
16. 6. 2010 0x 4325x
Laboratorní práce č. 32 - Ohmův zákon
Protokol k laboratorní práci z fyziky pro 8. ročník, který prakticky ověřuje Ohmův zákon a zapojování rezistorů.
Zobrazeno 12 z 21 položek