Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (8)
Zobrazení:
Zobrazeno 8 z 8 položek
základní vzdělávání
17. 8. 2022 1x 1728x
Biotopy a ekosystém
Žáci se v rámci lekce učí o různých součástech biotopů a popisují, jakou roli v rámci konkrétního ekosystému tyto…
odborné vzdělávání
8. 1. 2014 0x 2783x
Příroda ČR – přirozené ekosystémy
Žáci se v prezentaci seznámí s přirozenými a umělými ekosystémy naší republiky a s vlivem člověka na přírodu.
odborné vzdělávání
18. 12. 2013 0x 6980x
Ekosystém lesa a rybníka
Prezentace seznamuje žáky s potravními vztahy v ekosystému lesa a rybníku. Ověřuje konečné znalosti.
odborné vzdělávání
3. 12. 2013 0x 10108x
Ekosystém - potravní řetězec, potravní pyramida
Prezentace seznamuje žáky s pojmem ekosystém, s vazbami mezi organismy v potravním řetězci a potravní pyramidě. Ověřuje…
základní vzdělávání
10. 9. 2013 0x 7880x
Rybník – doplňovačka
Doplňovačka slouží k opakování nebo prověření učiva o ekosystému rybníka pro žáky 1. stupně (4.-5. třída).
odborné vzdělávání
13. 5. 2013 0x 3415x
Biodiverzita
V prezentaci je popsána diverzita genová, druhová, ekosystémová a celkový výskyt druhů. Je doplněna jednoduchými úkoly.
základní vzdělávání
14. 12. 2010 0x 7058x
Vztahy mezi organismy v ekosystémech
Prezentace zaměřená na základní rozdělení ekosystémů a nejdůležitější vztahy mezi organismy. Prezentaci lze využít při…
základní vzdělávání
30. 10. 2009 0x 9991x
Hlavní světové ekosystémy (biomy)
Úkoly a test pro práci na PC, nebo společnou práci ve třídě na interaktivní tabuli.
Zobrazeno 8 z 8 položek