Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (19)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 19 položek
základní vzdělávání
8. 2. 2016 1x 4463x
Doplňování slabik ve dvouslabičných slovech
Materiál obsahuje 4 pracovní listy na doplňování a čtení první nebo druhé slabiky ve dvouslabičných slovech.…
základní vzdělávání
15. 2. 2011 0x 2592x
S.E.N.
Soubor několika pracovních listů zejména pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (nejen) do hodin reedukační…
základní vzdělávání
9. 12. 2010 0x 5682x
Rozeznáš nesmysly
Materiál je určen k procvičování čtení s porozuměním. Žák vybírá z nabídky smysluplná slova a dál s nimi pracuje.…
základní vzdělávání
8. 12. 2010 0x 8956x
Abeceda – karty s aktivitami
Materiál obsahuje kartičky písmen abecedy (velká i malá písmena) a obrázky k jednotlivým písmenům. Dále obsahuje popis…
základní vzdělávání
5. 11. 2010 0x 3808x
At Home
Materiál má dvě části. V prvním pracovním listu žáci nejprve doplní chybějící písmena ve slovech, rozstříhají kartičky…
základní vzdělávání
22. 10. 2010 0x 3595x
Class objects – reading skills
Materiál je určen žákům mladšího školního věku k procvičování jednoduchého čtení s porozuměním v cizím jazyce. Zejména…
základní vzdělávání
31. 8. 2010 0x 5484x
Zvířata – čtení z tabulky
Materiál je určen pro práci (zejména) žáka se specifickou poruchou učení - dyslexií. Obsahuje několik částí. Stěžejní…
základní vzdělávání
2. 7. 2010 0x 2246x
Read, cut and match
Pracovní list obsahuje obrázky (činnosti) a věty. Žáci pracují ve dvojici či individuálně. Nejprve pojmenují všechny…
základní vzdělávání
9. 6. 2010 0x 2031x
Jumping letters - verbs
Materiál je určen zejména žákům se specifickou poruchou učení - dyslexií (k procvičení zrakového rozpětí), je vhodný…
základní vzdělávání
27. 5. 2010 0x 3760x
Parts of the body - read and label
Materiál obsahuje dva pracovní listy k procvičování slovní zásoby zaměřené na části těla. První je určen pro…
základní vzdělávání
10. 3. 2010 0x 2964x
Read and glue the pictures
Pracovní list je určen k procvičování předložek místa (in, on, under, next to, behind aj.). Obsahuje obrázky, které…
základní vzdělávání
10. 3. 2010 0x 3222x
A word picture
Materiál obsahuje dva obrázky, které jsou sestaveny ze slov. Žáci procvičují slovní zásobu (furniture, prepositions of…
Zobrazeno 12 z 19 položek