Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (11)
Zobrazení:
Zobrazeno 11 z 11 položek
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
23. 11. 2015 1x 2089x
Čtení slov s podporou obrázků – D, T
Čtení celých slov pomocí obrázku, určování počáteční slabiky, psaní hůlkovým písmem, párování: slovo–obrázek,…
základní vzdělávání
27. 7. 2015 0x 3275x
Palaciová, J. R.: NEobyčejný kluk
Pracovní list pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ. Žáci pracují s ukázkou z knihy NEobyčejný kluk a poté s…
základní vzdělávání
7. 12. 2011 0x 13084x
O víle a pasáčkovi
Materiál tvoří základní text pohádky (O víle a pasáčkovi) a soubor 5-ti pracovních listů, které lze volně kombinovat a…
základní vzdělávání
10. 6. 2011 0x 10595x
Psaní - tvary zájmena JÁ
Pracovní listy slouží k procvičení učiva o zájmenech. Žák je bude v textu vyhledávat, třídit podle druhu a přiřazovat…
základní vzdělávání
26. 4. 2011 0x 4318x
Na poště
Žák řeší praktické slovní úlohy, se kterými se může setkat na poště, vypočítává ceny poštovného a sestavuje obdobné…
základní vzdělávání
10. 12. 2010 0x 7819x
Úplnost textu – komunikační a slohová výchova
Materiál obsahuje pracovní list, v němž bude žák posuzovat úplnost či neúplnost daného textu a určovat, o jaký žánr…
základní vzdělávání
10. 10. 2010 0x 8241x
Barbořin dopis z tábora
Materiál obsahuje pracovní list, v němž si žák procvičí správné psaní adresy a dopisu po stránce formální i obsahové.…
základní vzdělávání
2. 2. 2010 0x 3829x
Adresa
Materiál je určen pro nácvik a ověření dovednosti psát adresu svého vlastního či kamarádova bydliště. Můžeme ho využít…
základní vzdělávání
19. 5. 2009 0x 6089x
Jak Honza chytře porazil draka 2
Zatímco část 1 je zaměřena na receptivní činnosti, navazující aktivita 2 je založena na produktivních činnostech.…
základní vzdělávání
25. 3. 2009 0x 3958x
Paní listonoška
V tomto pracovním listě si žáci hravou formou procvičí sčítání do dvaceti. Spojují výsledek součtu v dopise s patřičným…
základní vzdělávání
1. 12. 2008 2x 17407x
Dopis kamarádovi
Pracovní list je zaměřen zejména na rozlišení slov spisovných a nespisovných, jejich nahrazení v textu a vytvoření…
Zobrazeno 11 z 11 položek