Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (8)
Zobrazení:
Zobrazeno 8 z 8 položek
základní vzdělávání
18. 12. 2012 0x 5905x
Stavíme si domov
Při práci s prezentací se žáci zdokonalují nejen v koordinaci práce ruky a oka, ICT dovednostech, ale zapojují svou…
předškolní vzdělávání
3. 11. 2011 0x 7776x
Domov
Prezentace dětem ukazuje různé částí bytu. Nutí je poznávat, komunikovat, přemýšlet nad předměty a činnostmi. Součástí…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
6. 9. 2011 0x 9809x
Rodina
Pracovní list k procvičení slovní zásoby z tématu Rodina – jména rodičů, věk členů rodiny. Součástí je osmisměrka a…
základní vzdělávání
6. 6. 2011 1x 12520x
Můj domov
Pracovní list k procvičení tematického celku "Můj domov". Obsahuje úkoly týkající se rozdílů mezi městem a…
základní vzdělávání
21. 10. 2010 0x 4276x
Ke komu patřím?
Materiál obsahuje pracovní list k vyvození nebo procvičení učiva o ochraně člověka za mimořádných událostí pro 1.…
základní vzdělávání
21. 10. 2010 2x 5887x
Kde bydlím?
Materiál obsahuje pracovní list k vyvození nebo procvičení učiva o ochraně člověka za mimořádných událostí pro žáky 1.…
základní vzdělávání
6. 1. 2009 0x 10585x
Místo, kde žijeme
Pracovní listy jsou určeny žákům 3. ročníku k opakování, procvičování a doplnění učiva. Jsou zpracovány dle učebnice…
základní vzdělávání
5. 6. 2008 1x 18199x
Já a moje rodina
Jedná se o pracovní list týkající se základních údajů o žákovi a jeho rodině. V listě žáci doplňují svoji adresu, místo…
Zobrazeno 8 z 8 položek