Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (149)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 149 položek
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
14. 3. 2017 0x 3250x
Matematické domino – násobení a dělení
Domino je logická kombinační hra, která zábavnou formou rozvíjí logické myšlení. Hra má dvacet barevně odlišených…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
7. 3. 2017 0x 4891x
Slovní úlohy – malá násobilka
Jednoduché slovní úlohy, jejichž výsledek je šifra k rozluštění tajenky.
základní vzdělávání
18. 8. 2016 0x 3571x
Umíš dělit?
Prezentace je určena pro individuální/skupinové procvičování násobilky v oboru do 100.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
21. 9. 2015 0x 3742x
Zašifrovaná násobilka
Pracovní listy vhodné do hodin matematiky rozvíjejí učivo 5. ročníku. Formou šifrovaných čísel si žáci procvičují…
základní vzdělávání
9. 6. 2015 0x 3995x
Čtvrťáci a matematika XII. Přímá a nepřímá úměrnost
Téma Procvičujeme si přímou a nepřímou úměrnost navazuje na téma Třeťáci a matematika VII. Dělíme se zbytkem a…
základní vzdělávání
5. 5. 2015 0x 6332x
Čtvrťáci a matematika XI. Násobení, dělení do 1 000 000 i přes milión
Téma Násobení, dělení do miliónu i přes milión navazuje na osmé a desáté téma, v nichž se žáci seznámili s čísly 1 000…
základní vzdělávání
16. 9. 2014 0x 5595x
Tvorba příkladů na sčítání, odčítání, násobení a dělení
Žáci v časovém limitu 30 sekund musí vytvořit co nejvíce příkladů, aby výsledkem bylo číslo stanovené vyučujícím. …
základní vzdělávání
2. 7. 2014 0x 7689x
Čtvrťáci a matematika VI. Násobení dělení do 10 000 písemným postupem
Toto téma je zaměřeno na nácvik písemného postupu násobení a dělení a navazuje na téma Třeťáci a matematika X. Násobení…
základní vzdělávání
2. 7. 2014 0x 5173x
Ověřování matematických znalostí
Žáci mohou soutěžit, kolik příkladů vypočítají v různých časových limitech, které jsou dány náročností příkladů.…
základní vzdělávání
10. 6. 2014 0x 5032x
Domečky
Pracovní listy upevňují algoritmus sčítání/odčítání a násobení/dělení.
odborné vzdělávání
23. 4. 2014 0x 2480x
Matematika ZŠ I - číselné obory
Pracovní list je určen pro procvičování početních operací s čísly. Může být použit i k samostudiu. Žák si postupným…
základní vzdělávání
1. 4. 2014 0x 6131x
Čtvrťáci a matematika V. Násobení a dělení do 10 000
Toto téma navazuje na témata Třeťáci a matematika X, Násobení dělení dvouciferných čísel, Čtvrťáci a matematika IV,…
Zobrazeno 12 z 149 položek