Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (22)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 22 položek
gymnázium
6. 9. 2021 0x 1257x
Je palmový olej opravdu nejhorší?
Pracovní list je určen pro výuku zeměpisu, biologie či environmentální výchovy, ale lze ho využít i při výuce mediální…
gymnázium
13. 11. 2018 0x 2926x
Stavba květu prakticky
Pracovní list k aktivní biologické hodině zaměřené na stavbu květu. Vyžaduje od pedagoga přípravu v podobě sběru…
gymnázium
7. 11. 2018 3x 4956x
The Fish and Chips
Materiál je vhodný jako doplnění výuky systému ryb. Propojuje poznatky z ekologie a systematiky ryb (a jiných živočichů…
základní vzdělávání
10. 2. 2015 0x 2683x
Růst člověka
Pracovní list je aktivitou směřující k porovnání růstu člověka v různých věkových intervalech.
základní vzdělávání
12. 6. 2013 0x 6482x
Ptáci – běžci
Výuková prezentace popisuje stavbu těla, rozmnožování a význam běžců. Seznamuje s nejdůležitějšími zástupci a jejich…
základní vzdělávání
21. 9. 2011 2x 3783x
Proč se učit biologii?
DUM je vhodný pro úvodní hodinu přírodopisu (biologie). Žáci se zamýšlejí nad tím, co užitečného jim studium biologie…
odborné vzdělávání
6. 1. 2011 0x 6533x
Základy přírodních věd - laboratorní práce
V rámci projektu Přírodovědné vzdělávání - učení se pro život (dotované MŠMT - Podpora EVVO na školách v roce 2009)…
základní vzdělávání
14. 12. 2010 0x 6559x
Vztahy mezi organismy v ekosystémech
Prezentace zaměřená na základní rozdělení ekosystémů a nejdůležitější vztahy mezi organismy. Prezentaci lze využít při…
základní vzdělávání
13. 12. 2010 0x 4922x
Močová soustava
Prezentace slouží k zopakování učiva o močové soustavě člověka. Jsou zde shrnuty nejdůležitější poznatky, které by si…
gymnázium
10. 12. 2010 0x 5633x
Krytosemenné rostliny
Hra určená k zopakování látky o krytosemenných rostlinách (stavba těla, zástupci).
základní vzdělávání
8. 12. 2010 0x 13086x
Neživá příroda - horniny
Na příkladech pískovce, vápence, žuly a čediče prezentace seznamuje se základním rozdělením hornin na usazené a vyvřelé.
gymnázium
7. 12. 2010 0x 17814x
Ochrana přírody v ČR
Prezentace sloužící jako podpora výuky o ochraně přírody v ČR.
Zobrazeno 12 z 22 položek