Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (22)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 22 položek
odborné vzdělávání
3. 7. 2013 0x 1986x
Test adresy
Test – adresy právnických osob podle normy ČSN 016910 a Poštovního řádu. Autorkou materiálu je Mgr. Jaroslava Kuhnová.
základní vzdělávání
14. 2. 2013 0x 8736x
Můj domeček
Pracovní listy, ve kterých žáci doplní číselnou řadu na číselník telefonu. Do domečku napíší adresu bydliště, telefon.…
odborné vzdělávání
31. 5. 2012 0x 5605x
Psaní adres
Pravidla pro psaní adres na obálkách a dopisních papírech. Příklady pro nácvik psaní adres. Pracovní list lze použít…
základní vzdělávání — středně těžké mentální postižení
4. 10. 2011 0x 11769x
Korespondence – psaní adresy
Pracovní list, díky němuž si žáci procvičí psaní adres na obálky, přiložená prezentace umožňuje zároveň vše žákům…
základní vzdělávání — středně těžké mentální postižení
4. 10. 2011 0x 4268x
Dotazník
Osobní dotazník zahrnuje většinu dotazníkových položek, s nimiž se mohou žáci setkat a které se týkají jejich osoby …
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
6. 9. 2011 0x 8210x
Rodina
Pracovní list k procvičení slovní zásoby z tématu Rodina – jména rodičů, věk členů rodiny. Součástí je osmisměrka a…
předškolní vzdělávání
5. 9. 2011 0x 5445x
Kde bydlí Honzík?
Na základě prezentace se žáci seznámí s prostorem, ve kterém žijí, a to postupně od planety až po město a ulici.…
základní vzdělávání
10. 6. 2011 0x 10341x
Psaní - tvary zájmena JÁ
Pracovní listy slouží k procvičení učiva o zájmenech. Žák je bude v textu vyhledávat, třídit podle druhu a přiřazovat…
základní vzdělávání
6. 6. 2011 1x 10930x
Můj domov
Pracovní list k procvičení tematického celku "Můj domov". Obsahuje úkoly týkající se rozdílů mezi městem a…
základní vzdělávání
14. 4. 2011 1x 10407x
Místo, kde žijeme (naše obec)
Písemná práce pro 3. ročník. Shrnutí kapitoly Místo, kde žijeme k učebnici Prvouka pro 3. ročník základní školy od…
základní vzdělávání
22. 2. 2011 1x 21254x
Obec – prvouka 3. třída
Doplňovačky, vyhledávání a spojování správných výrazů na téma „Obec“ – rozdíl město/vesnice, začlenění vlastní obce,…
základní vzdělávání
8. 12. 2010 0x 14294x
Moje rodina od A do Z
Materiál určený pro 2. až 3. ročník propojuje učivo prvouky, českého jazyka a matematiky. Společným tématem je zde…
Zobrazeno 12 z 22 položek