Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (9)
Zobrazení:
Zobrazeno 9 z 9 položek
základní vzdělávání
2. 2. 2017 0x 3327x
České památky UNESCO v Google Earth
Materiál, jehož cílem je, aby se žák/student seznámil s prostředím práce v Google Earth a zároveň, aby získal základní…
základní vzdělávání
9. 6. 2016 0x 4137x
Ochrana přírody – národní parky v ČR
Žáci se seznamují s biosférou, s ochranou přírody, s globálními problémy lidstva, s chráněnými krajinnými oblastmi a…
odborné vzdělávání
4. 6. 2014 0x 5838x
Památky UNESCO
Materiál je určen pro žáky středních odborných škol oboru cestovní ruch. Žáci si formou tohoto pracovního listu…
základní vzdělávání
1. 12. 2011 0x 10053x
Přírodní a kulturní bohatství, majetek v našem životě
Test určený k zamyšlení se nad vztahem člověka k přírodě, k majetku. Otevřené otázky vedou žáka hlouběji uvažovat o…
základní vzdělávání
29. 3. 2011 0x 5571x
Turistické cíle v ČR
Prezentace sloužící jako podpora výuky o cestovním ruchu v ČR. Základním cílem prezentace je seznámit žáky s největšími…
základní vzdělávání
31. 7. 2009 0x 26207x
Mezinárodní organizace
Pracovní list, ve kterém si žák zopakuje znalosti o nejdůležitějších mezinárodních organizacích. Pracovní list má silné…
základní vzdělávání
19. 5. 2009 0x 9788x
Unesco v ČR
Poznávání kulturních a přírodních památek na seznamu Unesco v ČR podle charakteristik, fotografií a přesmyček.…
základní vzdělávání
21. 1. 2009 0x 11309x
Česká republika
Žáci si ověří své znalosti o České republice prostřednictvím zajímavých úkolů.
základní vzdělávání
14. 6. 2008 1x 9493x
Matematické chvilky pro 6. ročník
Matematické tajenky - početní operace s přirozenými a desetinnými čísly. Dvanáct tajenek odhalí města UNESCO České…
Zobrazeno 9 z 9 položek