Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (125)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 125 položek
základní vzdělávání
20. 9. 2010 0x 5214x
Podobnost
Prezentace je určena k opakování a procvičování, je zaměřena na podobnost trojúhelníků.
základní vzdělávání
17. 9. 2010 0x 11048x
Obvod a obsah trojúhelníku
Materiál obsahuje kartičky s trojúhelníky, jejich rozměry a obvody a obsahy. Ty slouží k procvičování obvodu a obsahu…
základní vzdělávání
19. 8. 2010 0x 5231x
Počítej do 100
Materiál je tvořen kartičkami ve tvaru trojúhelníků, na nichž jsou zapsány příklady a výsledky. Žáci skládají…
základní vzdělávání
17. 8. 2010 0x 3787x
Sčítej úhly a poskládej
Pracovní list obsahuje skládačku - žáci počítají součty úhlů v trojúhelníku a vytváří zadaný obrazec. Materiál lze…
základní vzdělávání
12. 8. 2010 2x 5274x
Hledej 6 stejných výsledků
Žáci vytvoří skupiny po 2–3 a skládají trojúhelníky a z nich šestiúhelníky poskládané ze stejných výsledků. Skupina,…
základní vzdělávání
11. 8. 2010 0x 2758x
Skládej osmiúhelníky - celá čísla
Pracovní list osahuje kartičky ve tvaru osmiúhelníků. Procvičujeme příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení…
základní vzdělávání
10. 8. 2010 0x 3197x
Dokresli domeček
Žáci dokreslují do nevybarveného domečku to, co v něm není barevné. Potom plní přiložené úkoly. Počítají a poznávají…
základní vzdělávání
6. 8. 2010 0x 3041x
Skládej lodičky
Žáci tvoří „lodičky“, které se skládají ze 3 trojúhelníků: zadání, zápis vyjádřený zlomkem a zápis vyjádřený procenty.…
základní vzdělávání
26. 7. 2010 0x 7978x
Podobnost - věty o podobnosti trojúhelníků
Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé prezenční výuky. Zavádí pojem podobnost a vyvozuje věty o…
základní vzdělávání
2. 7. 2010 0x 7547x
Výpočet obsahu lichoběžníku
Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky. Vyvození vzorce pro výpočet obsahu lichoběžníku ze vzorce…
základní vzdělávání
2. 7. 2010 0x 6528x
Animovaná geometrie
Applety vytvořené v programu Geogebra: obraz úsečky a pětiúhelníka v osové a středové souměrnosti, obraz úsečky a…
základní vzdělávání
5. 5. 2010 0x 4935x
Obsah lichoběžníku
Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky. Opakování základních znalostí o lichoběžníku a vyvození…
Zobrazeno 12 z 125 položek