Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (10)
Zobrazení:
Zobrazeno 10 z 10 položek
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
5. 12. 2016 0x 5533x
Podstatná jména
Aktivizační prezentace a dva testy (lehčí a těžší) pro výuku českého jazyka, zaměřené na podstatná jména. Primárně jsou…
odborné vzdělávání
6. 11. 2013 0x 2086x
Výživa seniorů
Materiál je určen pro žáky učebního oboru kuchař-číšník. Žáci se seznámí s tématem výživy seniorů, s probíhajícími…
odborné vzdělávání
20. 12. 2012 0x 4988x
Present Simple – Čas přítomný prostý
Prezentace v programu PowerPoint přehledně seznamuje žáky s pravidly používání a tvoření přítomného prostého času v…
základní vzdělávání
5. 4. 2011 0x 11573x
Slovesa
Žáci skládají ze slabik slovesa, určují u nich osobu, číslo a čas. Zapisují do tabulky správné slovesné tvary…
základní vzdělávání
24. 3. 2011 0x 6021x
Velikonoční jarmark – gramatické kategorie sloves
Pracovní listy slouží k procvičení učiva o slovesech. Žák bude určovat gramatické kategorie sloves, luštit křížovku…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
14. 10. 2010 0x 13344x
Slovesa
Prezentace formou opakování a žákovské aktivity upevňuje znalosti o slovesech.
základní vzdělávání
26. 1. 2010 0x 11481x
Co umím z ČJ
Pracovní list na opakování učiva do pololetí 5. třídy. Obsahuje určování slovních druhů, učivo o podstatných jménech a…
základní vzdělávání
7. 1. 2010 0x 5833x
Tvoření otázek
Pracovní list obsahuje jednoduché vysvětlení tvorby základních otázek, seznámení žáka se třemi základními tázacími…
základní vzdělávání
27. 5. 2008 0x 8830x
Slovesa - určování ml. kategorií(osoba)
Hravé určování osoby u sloves. Možnost využití i na interaktivní tabuli.
základní vzdělávání
27. 5. 2008 0x 30361x
Slovesa - určování ml. kategorií (osoba, číslo, čas)
Prezentace určená k procvičování mluvnických kategorií sloves - osoby, čísla a času. Možno využít na interaktivní…
Zobrazeno 10 z 10 položek