Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (129)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 129 položek
základní vzdělávání
15. 10. 2014 1x 4749x
Čtvrťáci a matematika IX. Osa úhlu, pravý úhel
Toto téma těsně navazuje na téma Čtvrťáci a matematika VII. Úhel. V něm se žáci seznámili s úhlem konvexním a…
základní vzdělávání
26. 9. 2013 0x 16459x
Geometrie – 1. stupeň
Sada pracovních listů pro výuku a procvičování geometrie na 1. stupni (zaměřeno na geometrické tvary + rýsování).
základní vzdělávání
23. 9. 2013 0x 6811x
Čtvrťáci a matematika III. Opakování geometrie
Téma Čtvrťáci a matematika III. je zaměřeno na opakování a prohloubení učiva geometrie probíraného ve 3. ročníku. Je…
základní vzdělávání
29. 4. 2013 0x 6270x
Třeťáci a matematika XIV. Konstrukce trojúhelníku
Materiál Konstrukce trojúhelníku navazuje na páté geometrické téma Provádíme jednoduché konstrukce kolekce Třeťáci a…
základní vzdělávání
4. 11. 2011 0x 7843x
Tělesa
Pracovní list obsahuje cvičení, v nichž si žáci procvičí vědomosti týkající se geometrických těles. Budou tělesa…
základní vzdělávání
3. 11. 2011 0x 44033x
Matematika – čtvrtletní práce 2. ročník
Soubor čtvrtletních opakovacích prací z matematiky včetně geometrie pro 2. ročník ZŠ.
základní vzdělávání
20. 10. 2011 0x 5539x
Mnohoúhelníky
Pracovní list obsahuje řadu cvičení, v nichž si žáci procvičí vědomosti o mnohoúhelnících. Budou mnohoúhelníky…
odborné vzdělávání
24. 8. 2011 0x 9979x
Analytická geometrie – příklady k procvičení
Prezentace řešených příkladů na procvičení zvládání základů analytické geometrie, počítání velikostí vektorů. Lze…
základní vzdělávání
26. 7. 2011 0x 3093x
Konstrukce (nejen trojúhelníku) tvořená v Zoneru Callisto a Power Pointu
Žáci s pomocí učitele nejprve postupně vytvoří v Zoneru Callisto geometrickou konstrukci. Jednotlivé obrázky exportují…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
15. 7. 2011 0x 5163x
Trojúhelník
Pracovní list z geometrie je zaměřený na trojúhelník, jeho rozpoznávání mezi ostatními geometrickými obrazci, popis…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
14. 7. 2011 0x 3692x
Čtverec
Pracovní list upevňuje učivo o čtverci. Žáci pojmenovávají vrcholy, rýsují čtverec spojováním daných bodů a sestavují…
základní vzdělávání
22. 6. 2011 0x 4059x
Geometrie v rovině – pexeso
Materiál obsahuje klasické pexeso se základními pojmy z geometrie v rovině. Může sloužit k opakování a upevňování…
Zobrazeno 12 z 129 položek