Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (21)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 21 položek
základní vzdělávání
3. 10. 2022 0x 1618x
Osově souměrné tvary
Žáci experimentují s osovou souměrností. Zažívají radost z tvoření a pochopení osově souměrných útvarů. Zobecňují…
předškolní vzdělávání
27. 2. 2017 0x 3441x
Geometrické tvary, symboly a barvy 5
Učíme se pracovat ve čtvercové síti s čísly a symboly. Nahrazujeme, doplňujeme do určeného počtu, řadíme podle různých…
základní vzdělávání
11. 2. 2016 0x 2973x
Šipkovaná s kočkou Mickou
Materiál je určen k procvičování orientace ve čtvercové síti u žáků 1. ročníků ZŠ. Žáci pracují s pojmy vpravo, vlevo,…
základní vzdělávání
27. 1. 2016 0x 6522x
Čtvrťáci a matematika XV. Obvod a obsah pravoúhelníku
Téma Obvod a obsah pravoúhelníku navazuje na témata IX. Osa úhlu, kolmice, XII. Procvičujeme přímou a nepřímou úměrnost…
základní vzdělávání
17. 12. 2013 0x 7514x
Moje jméno
Pracovní listy procvičují grafické znázornění a zápis desetinného zlomku.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
5. 6. 2012 0x 11419x
Obrázky – čtvercová síť
Pracovní listy jsou zaměřené na zrakové vnímání a orientaci v prostoru. Úkolem žáka je překreslit obrázek do prázdné…
základní vzdělávání
20. 10. 2011 0x 10044x
Obvody a obsahy ve čtvercové síti
Žáci určují obvody a obsahy zakreslených geometrických obrazců v milimetrové síti, údaje zapisují do tabulky, určují…
základní vzdělávání
19. 9. 2011 0x 5229x
Třeťáci a matematika 6 Rovina polorovina
Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Téma Poznáváme…
základní vzdělávání
1. 9. 2011 0x 4982x
Vypočítej obrázek (vodní znamení)
Žáci vybírají podle zadaných kritérií přirozená čísla, počítají příklady a poté vyhledávají daná čísla v tabulce. Potom…
základní vzdělávání
23. 6. 2011 0x 4377x
Vypočítej obrázek (zemská znamení)
Žáci počítají příklady, vyhledávají pomocí souřadnic body ve čtvercové síti, které barevně vyznačují, a získávají tak…
základní vzdělávání
22. 6. 2011 0x 3829x
Pátrej po obsahu a obvodu
Materiál obsahuje úlohy, v nichž budou žáci zjišťovat obsah a obvod obrazců. Vypracováno ve dvou verzích – s čtvercovou…
předškolní vzdělávání
17. 5. 2011 0x 1968x
Umísti správně obrazce
Pracovní list je určen pro předškoláky. Děti si procvičí orientaci a umísťování různých barevných obrazců do čtvercové…
Zobrazeno 12 z 21 položek