Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (112)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 112 položek
základní vzdělávání
2. 5. 2022 0x 783x
Úvod do mechaniky 03 – Rychlost rovnoměrného pohybu tělesa
Učební materiál obsahuje dvě položky: prezentaci v PowerPointu a videosoubor. Účelem tohoto učebního materiálu je…
základní vzdělávání
20. 12. 2021 0x 1767x
Matematik ve službách Rudolfa II.
Žák objevuje spojení učiva matematiky s vlastivědou. Uvědomuje si, že to, co se naučil, je mu užitečné v reálném…
základní vzdělávání
12. 8. 2019 0x 1926x
Změna teploty vzduchu v průběhu času
Žáci se seznámí s termografem. Mohou být rozděleni do čtyř skupin a vypracují grafy podle příslušných tabulek. Je jim…
základní vzdělávání
9. 4. 2019 0x 5216x
Čtení s porozuměním – Čas
Materiál obsahuje text, který se týká času, dnů v týdnu atd., a následné úkoly, které prověřují porozumění textu.…
základní vzdělávání
17. 1. 2019 0x 4386x
Orientace v čase
Orientace na časové přímce, prezentace s úkoly.
základní vzdělávání
27. 6. 2018 0x 4133x
Fyzika – procvičování převodů jednotek délky, hmotnosti, času a objemu
Interaktivní procvičování převodů jednotek délky, hmotnosti, času a objemu.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
21. 9. 2017 0x 1932x
Fyzika – desetiminutovky III.
Krátké písemné opakování.
jazykové vzdělávání
15. 6. 2017 0x 2236x
Souslednost časová v angličtině
Uživatel si ujasní, kdy a jak se v angličtině používá souslednost časová.
základní vzdělávání
29. 3. 2016 0x 2427x
Analogové hodiny – pexeso
Žáci si interaktivní formou pomocí pexesa procvičí znalost hodin. Lze použít na individuální i týmovou práci. Lze…
základní vzdělávání
25. 2. 2016 0x 3620x
Čas
Prezentace vede žáka k vyvození podstaty pojmu "Čas" a k jeho následnému zpracování různými výtvarnými…
základní vzdělávání — středně těžké mentální postižení
2. 12. 2015 0x 3170x
Časové údaje
Pracovní list i prezentace slouží žákům ZŠ speciální i studentům praktické školy k zopakování posloupnosti měsíců,…
základní vzdělávání
13. 1. 2015 0x 1952x
Výpočet rovnoměrné rychlosti z naměřených hodnot
Žáci si na základě naměřených hodnot dráhy a času vypočítají rychlost autobusu nejen v m/s, ale i v km/h. Druhou…
Zobrazeno 12 z 112 položek