Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (20)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 20 položek
základní vzdělávání
28. 7. 2023 0x 1264x
Geometrie – riskuj
Žáci hravou formou rozeznají, pojmenují a popíší základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich…
základní vzdělávání
29. 8. 2016 0x 9480x
Bod, přímka, úsečka
Prezentace je určena k výkladu nebo opakování učiva – bod, přímka, úsečka. V prezentaci jsou zahrnuta jednoduchá…
základní vzdělávání
7. 1. 2013 1x 6833x
Třeťáci a matematika XI. Jednoduché konstrukce kružítkem
Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Téma jednoduché…
odborné vzdělávání
24. 8. 2011 0x 6416x
Analytická geometrie v rovině 1
Prezentace vysvětluje pojmy analytické geometrie v rovině: soustava souřadnic, bod, vzdálenost dvou bodů, neorientovaná…
základní vzdělávání
19. 5. 2011 0x 10039x
Osová souměrnost - 2
Prezentace, která je zaměřená na výklad a procvičení osové souměrnosti. Součástí jsou 3 pracovní listy, které vhodně…
základní vzdělávání
4. 5. 2011 1x 5291x
Úvod do geometrie
Žáci se seznámí se základními geometrickými značkami.
základní vzdělávání
15. 4. 2011 3x 11462x
Třeťáci a matematika 2, Opakujeme geometrii
Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Materiál je určen…
základní vzdělávání
18. 8. 2010 0x 95380x
Příklady pro 3. ročník
Soubory s příklady mohou být využity k samostatné práci žáků. Účelem je procvičení násobení, sčítání a odčítání v oboru…
základní vzdělávání
13. 8. 2010 0x 9424x
Druháci a matematika 6, Rýsujeme úsečky
Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Materiál je určen…
základní vzdělávání
25. 2. 2010 0x 9042x
Rýsování? To je hračka!
Určeno pro žáky 3. ročníku. Seznamují se s učivem geometrie - úsečka, přímka, polopřímka, různoběžky – a následně…
základní vzdělávání
4. 2. 2010 0x 4189x
Množina bodů dané vlastnosti 2
Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky vysvětluje, vyvozuje a popisuje pojem množina bodů dané…
základní vzdělávání
4. 1. 2010 0x 8623x
Rozdělení úsečky v daném poměru (graficky)
Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky. Uvádí grafické použití znalosti poměru při rozdělení úsečky…
Zobrazeno 12 z 20 položek