Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (12)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 12 položek
gymnázium
21. 11. 2011 0x 2680x
Verbs + infinitive or gerundium
Rozdělení sloves, se kterými se používá to + infinitiv, a slovesa užívaná s gerundiem.
gymnázium
21. 11. 2011 0x 1649x
Reported question
Druhy otázek v nepřímé řeči. Tvoření otázky v nepřímé řeči. Posuny časů a rozlišení typů otázek.
gymnázium
21. 7. 2011 0x 2869x
Environmental Problems
Materiál slouží ke všeobecnému seznámení studentů s problematikou současných světových problémů,k rozšíření slovní…
gymnázium
21. 7. 2011 0x 2176x
Social Problems
Materiál slouží ke všeobecnému seznámení studentů s problematikou současných světových problémů,k rozšíření slovní…
gymnázium
11. 4. 2011 0x 1621x
Mother's Day - pair reading
Na textu o Dni matek je formou párového čtení rozvíjena čtenářská gramotnost a také poslechové dovednosti.
gymnázium
26. 11. 2010 0x 2262x
Muž na čas
Pracovní list vychází z novinového článku, je zaměřen na práci s textem formou úkolů k textu. Text obsahuje zajímavou a…
gymnázium
3. 9. 2010 0x 3368x
Závěrečný test z učebnice Themen 1 (1.–8. lekce)
Test se skládá ze 4 částí: slovní zásoba, gramatika, čtení s porozuměním, překlad. Každá část má 10 úloh (z každé lekce…
gymnázium
2. 9. 2010 0x 2730x
Závěrečný test z učebnice Themen 1 (9.–10. lekce) + Themen 2 (1.–6. lekce)
Test se skládá ze 4 částí: slovní zásoba, gramatika, čtení s porozuměním, překlad. Každá část má 10 úloh (z každé lekce…
gymnázium
14. 5. 2010 0x 2845x
Canada
Pracovní list má sloužit žákům k procvičování tvorby anglických slov odvozováním. Také má procvičit jejich práci s…
gymnázium
10. 3. 2010 0x 2697x
Gazeta
Materiál je věnován práci s autentickým textem (novinový článek). Zpracování materiálu je zaměřeno na rozvoj schopnosti…
gymnázium
13. 11. 2009 0x 6750x
Anton Čechov - Chameleon
Pracovní list je zaměřen na práci s textem. Krátká povídka A. P. Čechova „Chameleon" jako výchozí text. Připravena…
gymnázium
26. 10. 2009 0x 2998x
Famous people
Pracovní list (karty k nastříhání) k procvičování dovednosti čtení s porozuměním. Žáci přečtou části textů a přiřadí je…
Zobrazeno 12 z 12 položek