Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (15)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 15 položek
gymnázium
6. 12. 2012 0x 3412x
Lexikografie – zápisový arch
Přehledně zpracované informace na jedné straně A4 o lexikografii, doplněno o základní fakta a myšlenkovou mapu s…
gymnázium
1. 10. 2012 0x 6302x
Jazykovědné disciplíny
Žáci si pomocí pracovního listu zopakují učivo 1. ročníku – jazykovědné disciplíny. Z nabízených možností volí správné…
gymnázium
1. 12. 2011 0x 15631x
Národní jazyk
Studenti se pracovního listu seznámí s učivem o dělení národního jazyka. Nejprve si text přečtou, doplní vynechaná…
gymnázium
20. 10. 2011 0x 6288x
Psaní čárek
Žáci se seznámí pomocí pracovního listu s psaním čárek, následně vypracují úkoly, které probranou látku procvičují.
gymnázium
16. 8. 2010 0x 10637x
Lexikologie - hravě a s úsměvem
Pracovní list je určen žákům vyššího gymnázia nebo odborných škol. Je vhodný pro skupinovou práci s následným…
gymnázium
16. 8. 2010 0x 12250x
Publicistický styl
Pracovní list je určen k procvičovácí učiva funkčních stylů, zejména stylu publicistického, jeho vnitřního členění,…
gymnázium
12. 8. 2010 0x 12099x
Větné členy
Pracovní list slouží k procvičování, doplnění a opakování větných členů, k seznámení s terminologií problematiky.
gymnázium
1. 2. 2010 0x 8881x
Vlastní jména
V prezentaci žáci naleznou přehled jednotlivých skupin vlastních jmen podle počtu slov a podle pojmenování skutečnosti,…
gymnázium
15. 1. 2010 0x 9744x
Popis - opakování a procvičování
Prezentace přináší mnoho rozmanitých cvičení a úkolů, které žákům pomohou lépe se orientovat v základních druzích…
gymnázium
30. 10. 2009 0x 11616x
Neohebné slovní druhy
Prezentace seznamuje žáky s neohebnými slovními druhy, s jejich stručnou charakteristikou, s větněčlenskou platností a…
gymnázium
27. 10. 2009 2x 7678x
Kramářská píseň
Výkladová prezentace k představení literárního útvaru kramářská píseň, obsahující úkol pro žáky.
gymnázium
13. 10. 2009 0x 14837x
Nepřímá charakteristika
Pomocí tohoto pracovního listu si žáci netradičně procvičí nepřímou charakteristiku.
Zobrazeno 12 z 15 položek