Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (8)
Zobrazení:
Zobrazeno 8 z 8 položek
základní vzdělávání
4. 10. 2017 0x 3189x
Větné vzorce v QR kódech
Materiál slouží k procvičení učiva o větném celku, souvětí, větě jednoduché a spojkách. Je tvořen kartami s obrázky QR…
základní vzdělávání
4. 4. 2011 0x 5224x
Oslovení v pohádkách a písničkách – psaní čárek
Pracovní listy slouží k vyvození a procvičení psaní čárky ve větě jednoduché za oslovením. Žák bude doplňovat čárky,…
základní vzdělávání
20. 12. 2010 0x 11853x
Vybíjená - věta jednoduchá a souvětí
Žák si pomocí pracovních listů procvičí určování vět jednoduchých a souvětí. Zopakuje si druhy vět, bude tvořit souvětí…
základní vzdělávání
12. 10. 2010 1x 32433x
Závěrečná práce z českého jazyka pro 5. ročník
Závěrečná písemná práce z českého jazyka zahrnující učivo pátého ročníku. Základem je práce s textem.
základní vzdělávání
14. 5. 2010 0x 8370x
Přísloví s obrázky
V pracovním listu si žák procvičí odlišování věty jednoduché a souvětí, psaní čárky v souvětí a rovněž větné vzorce -…
základní vzdělávání
19. 3. 2010 3x 6080x
Věty ukryté v obálkách
Pracovní list využívá prvků činnostního učení. Žáci pracují ve dvojici. Obdrží obálku, ve které je rozstříhaná…
základní vzdělávání
16. 4. 2009 0x 17798x
Věta jednoduchá, souvětí
Pracovní list slouží k procvičení či ověření znalosti učiva o větě jednoduché a souvětí. Žáci rozhodují o druhu věty…
základní vzdělávání
25. 3. 2009 0x 15417x
Aprílová škola pro 5. třídu
Pracovní list s aprílovou tematikou. Zábavné úkoly vedou žáky k procvičování učiva z českého jazyka.
Zobrazeno 8 z 8 položek