Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (10787)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 10787 položek
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
14. 6. 2008 0x 7826x
Hodiny
Jedná se o pracovní list, s jehož pomocí se žáci učí orientovat v čase. Na pravé straně listu jsou ručičky, které si…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
14. 6. 2008 0x 8280x
Dny v týdnu
Jedná se o pracovní list, který slouží k procvičování dnů v týdnu. Žáci si vystříhají kartičky se jmény dnů, které…
základní vzdělávání
14. 6. 2008 0x 12329x
Aprílová škola
Děti doplňují tajenku se jménem autora básně pomocí otázek na slovní druhy, vyskytující se v daném díle. Dále doplňují…
základní vzdělávání
14. 6. 2008 0x 8561x
Slovní úlohy pro 9. ročník
Slovní úlohy zaměřené na EVVO pro 9. ročník. Slovní úlohy z praxe - dopravní nehody.
základní vzdělávání
14. 6. 2008 0x 11269x
Najdeš stylistické nedostatky?
Žák vyhledá stylistické nedostatky (především opakování slovesa mít) v popisu a s pomocí obrázku napíše vlastní text.
základní vzdělávání
14. 6. 2008 0x 4796x
Pohádkový malíř z Krkonoš
Pracovní list ve formě vypravování autora v 1. osobě. Žáci podle nápověd hledají jméno autora a názvy jeho děl, plní…
základní vzdělávání
14. 6. 2008 0x 6344x
Pohádková babička
Pracovní list ve formě vypravování autora v 1. osobě. Žáci podle nápověd hledají jméno autorky a názvy jejích děl, plní…
základní vzdělávání
14. 6. 2008 0x 7093x
Pohádková sběratelka
Pracovní list ve formě vypravování autorky v 1. osobě. Žáci podle nápověd hledají jméno autorky a názvy jejích děl,…
základní vzdělávání
14. 6. 2008 0x 6934x
Pohádkový vědec
Pracovní list ve formě vypravování autora v 1. osobě. Žáci podle nápověd hledají jméno autora a názvy jeho děl, plní…
základní vzdělávání
14. 6. 2008 0x 4247x
Bieblova Škála
Pracovní list pro práci s textem Bieblovy básně Škála. Úkoly ve formě nedokončených vět pomáhají žákům v tom, aby…
základní vzdělávání
14. 6. 2008 0x 8038x
Rovnost versus rovnice
Prezentace vhodná na úvod učiva o lineárních rovnicích. Na několika příkladech si žáci zopakují a ujasní pojmy -…
základní vzdělávání
14. 6. 2008 1x 9443x
Matematické chvilky pro 6. ročník
Matematické tajenky - početní operace s přirozenými a desetinnými čísly. Dvanáct tajenek odhalí města UNESCO České…
Zobrazeno 12 z 10787 položek