Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (65)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 65 položek
základní vzdělávání
11. 6. 2009 0x 5023x
Chemická osmisměrka
Pracovní list slouží k procvičování základních chemických pojmů, žáci hledají v osmisměrce 15x15 pojmy, vysvětlují je a…
základní vzdělávání
9. 6. 2009 0x 3895x
Atomy, ionty
Žáci si na několika příkladech vyzkouší, zda zvládli učivo týkající se částic. Materiál je možno použít pro…
základní vzdělávání
21. 5. 2009 0x 6296x
Osmisměrka - značky a názvy chemických prvků
Slouží k opakování a prohlubování znalosti názvů a značek chemických prvků. Po vyškrtání všech názvů prvků v osmisměrce…
základní vzdělávání
6. 5. 2009 0x 7847x
Částicové složení látek
Prezentace je pomocníkem při probírání tohoto velmi náročného a abstraktního učiva. Aby si žáci co nejsnadněji osvojili…
základní vzdělávání
15. 4. 2009 0x 8818x
Dusík, fosfor
Pomocí prezentace získávají žáci vědomosti o výskytu, přípravě, vlastnostech a užití nekovových prvků V. A podskupiny…
základní vzdělávání
15. 4. 2009 0x 6856x
Síra
Pomocí prezentace získávají žáci vědomosti o výskytu, vlastnostech a užití síry. Je kladen důraz na environmentální…
základní vzdělávání
15. 4. 2009 0x 8437x
Uhlík, křemík
Prezentace si všímá postavení uhlíku a křemíku v periodické soustavě prvků, jejich výskytu, vlastností a užití. V…
základní vzdělávání
10. 4. 2009 0x 6200x
Ionty
Prezentace vymezuje pojem iontu, elektronegativity, princip vzniku kationtů a aniontů, uvádí příklady a všímá si změn…
základní vzdělávání
9. 4. 2009 0x 5557x
Halové prvky
Prezentace je zaměřena na stavbu atomu, postavení v periodické tabulce, výskyt, přípravu, vlastnosti, bezpečnost práce…
základní vzdělávání
31. 3. 2009 0x 7547x
Nekovy
Využitím toho materiálu si mohou žáci zopakovat základní znalosti či získat nové znalosti o nekovech formou her,…
základní vzdělávání
25. 3. 2009 0x 3643x
Prvky - kvarteto
Klasická hra kvarteto slouží k prohloubení získaných znalostí o různých prvcích PSP. Prvky jsou seřazeny do 8 skupin…
základní vzdělávání
13. 3. 2009 3x 8361x
Kovy - pracovní list
Pracovní list slouží žákům nejen k opakování znalostí o kovech, ale také k objevování nových znalostí hravou formou.…
Zobrazeno 12 z 65 položek