Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (107)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 107 položek
základní vzdělávání
21. 7. 2011 0x 5492x
Vsuvka
První část prezentace slouží učiteli k výkladu nového učiva o vsuvce. Žáci jsou aktivně zapojeni, sami za pomoci textu…
základní vzdělávání
20. 7. 2011 0x 7049x
Znáš dobře mluvnici?
Prezentace slouží k opakování základních pojmů z českého jazyka formou hry. Dá se vhodně využít při procvičování…
základní vzdělávání
19. 7. 2011 0x 9148x
Velká písmena a neohebné slovní druhy
Tento materiál slouží jako test, nebo pracovní list pro opakování velkých písmen a neohebných slovních druhů.
základní vzdělávání
15. 7. 2011 5x 7685x
Zvuková stránka jazyka
Pracovní list řeší problematiku zvukové stránky jazyka. Žáci se ve cvičeních setkají s fonetickým přepisem hlásek, s…
základní vzdělávání
1. 7. 2011 0x 8900x
Stupňování přídavných jmen
Žák si procvičí stupňování přídavných jmen.
základní vzdělávání
24. 6. 2011 0x 9763x
Zahajovací písemná práce – VI. třída
Písemná práce je určena pro žáky 6. ročníku jako test po úvodním opakování učiva z nižšího stupně.
základní vzdělávání
17. 6. 2011 0x 12186x
Slovesné třídy
Žáci si procvičí zařazování sloves ke slovesným třídám a zároveň vytváření správných tvarů sloves.
základní vzdělávání
13. 6. 2011 0x 9037x
Číslovky
Pracovní list slouží k procvičování a upevňování učiva o číslovkách. Žáci si zopakují především druhy číslovek a…
základní vzdělávání
1. 6. 2011 0x 15518x
Opakování pravopisu
Pracovní list k procvičování pravopisu a pravopisných pravidel při skupinové práci. Žáci písemně formulují pravidla,…
základní vzdělávání
19. 4. 2011 0x 4365x
Náměšť - stupňování přídavných jmen
Pracovní list se soustřeďuje na stupňování přídavných jmen. Žáci z dané písně vybírají přídavná jména.
základní vzdělávání
12. 4. 2011 1x 10779x
Barevné větné členy
Žáci si v pracovním listě procvičí a zafixují určování jednotlivých větných členů. Vhodné především pro žáky 7. ročníku.
základní vzdělávání
11. 4. 2011 1x 31486x
Skladba – věty vedlejší
Pracovní list s příklady vedlejších vět, řešení a návod, jak materiál použít.
Zobrazeno 12 z 107 položek