Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (65)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 65 položek
základní vzdělávání
18. 11. 2009 0x 4532x
Chemické prvky 2 - křížovka
Pracovní list obsahuje křížovku, ve které žáci individuálně či ve skupinách doplňují slova související s periodickou…
základní vzdělávání
13. 11. 2009 0x 8023x
Chemické pojmy - křížovka
Pracovní list obsahuje křížovku pro jednotlivce nebo pro skupinovou práci. Žáci doplňují různé chemické pojmy…
základní vzdělávání
16. 10. 2009 0x 7787x
Zábavná chemie 1
Pracovní list obsahuje obrázkové kódy, pomocí nichž žáci vytvoří názvy chemických prvků, jejich značky, protonová a…
základní vzdělávání
25. 9. 2009 0x 5015x
Přesmyčky 1
Pracovní list je tvořen přesmyčkami, z nichž žáci vytváří názvy chemických prvků. V legendě je vždy připojeno jako…
základní vzdělávání
25. 9. 2009 0x 5358x
Kyslík
Pracovní list je určen pro jednotlivce, obsahuje základní údaje týkající se vlastností a použití kyslíku.
základní vzdělávání
24. 9. 2009 0x 3966x
Tabulka prvků
Pracovní list je určen pro jednotlivce i skupiny, obsahuje základní údaje týkající se tabulky prvků. Připojeno je i…
základní vzdělávání
23. 9. 2009 2x 5904x
Atom
Prezentace je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena na opakování základních pojmů, v druhé si žáci ověřují…
základní vzdělávání
22. 9. 2009 0x 4452x
Rébusy
Pracovní list obsahuje 4 rébusy týkající se tabulky prvků. Žáci určují dle zadání prvky ležící v dané skupině či…
základní vzdělávání
7. 9. 2009 0x 7477x
Chemické prvky 1 - křížovka
Pracovní list obsahuje křížovku, v níž žáci vyplňují názvy prvků. Prvek si musí nejprve vyhledat v periodické tabulce…
základní vzdělávání
29. 6. 2009 0x 5078x
Chemické tajenky
Pracovní list je určen pro jednotlivce, obsahuje dvě doplňovačky, v nichž si žáci procvičí značky prvků - kovů a nekovů…
základní vzdělávání
22. 6. 2009 0x 5087x
Částicové složení látek - test
Test zjišťuje úroveň znalostí základních pojmů - atom, molekula, prvek, sloučenina. Žáci vybírají správnou možnost,…
základní vzdělávání
22. 6. 2009 0x 5132x
Částicové složení látek
Pracovní list, v němž žáci pojmenovávají částice - atomy, molekuly, kreslí modely atomů, vyhledávají a zapisují…
Zobrazeno 12 z 65 položek