Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (107)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 107 položek
základní vzdělávání
1. 12. 2011 0x 31100x
Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent
Pracovní list pro žáka pracující s pojmy věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent.
základní vzdělávání
23. 11. 2011 1x 16572x
Základní a rozvíjející větné členy
Pracovní list, ve kterém si žáci procvičují učivo základních a rozvíjejících větných členů.
základní vzdělávání
15. 11. 2011 0x 6452x
Podmět
Pracovní list seznamuje žáky s pojmem podmět, následuje procvičení.
základní vzdělávání
11. 11. 2011 2x 14159x
Druhy souvětí
Žák si hravou formou zopakuje a procvičí znalosti o druzích souvětí.
základní vzdělávání
11. 11. 2011 0x 8061x
Souvětí
Žák si procvičí znalosti o souvětí, zopakuje si významové poměry mezi větami hlavními, souřadné spojení vět.
základní vzdělávání
27. 10. 2011 0x 12932x
Větné členy
Pracovní list, ve kterém si žáci procvičí větné členy.
základní vzdělávání
19. 10. 2011 0x 8806x
Barevná zájmena
Pracovní list, s jehož pomocí si žáci procvičí druhy zájmen a tvoření správných tvarů zájmen.
základní vzdělávání
18. 8. 2011 0x 10185x
Literární a jazykový test
Tento materiál slouží jako rychlý procvičovací nebo opakovací test z literatury a jazyka.
základní vzdělávání
17. 8. 2011 0x 11380x
Odvozování slov
Žák si procvičí významy a tvary slov a zjistí, jakým způsobem bylo slovo utvořeno.
základní vzdělávání
16. 8. 2011 0x 33562x
Podmět a přísudek
Žáci si procvičí hledání ZVČ a určování druhů podmětu a přísudku. Dále si zopakují pravopis – shodu přísudku s podmětem…
základní vzdělávání
5. 8. 2011 0x 10984x
Druhy přídavných jmen
Prezentace na téma druhy přídavných jmen aktivně zapojuje žáky do výkladu učitele. Je určena především pro práci s…
základní vzdělávání
27. 7. 2011 0x 7917x
Slovesný způsob oznamovací
Pomocí prezentace se žáci seznámi s mluvnickou kategorií sloves, se slovesným způsobem. Prezentace slouží při výkladu…
Zobrazeno 12 z 107 položek