Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (7)
Zobrazení:
Zobrazeno 7 z 7 položek
základní vzdělávání
8. 11. 2011 0x 32706x
Procvič si druhy podmětu a přísudku!
Pracovní list je určený žákům pátého ročníku. Žáci určují druhy podmětu a druhy přísudku na mnoha konkrétních…
základní vzdělávání
21. 10. 2011 0x 7348x
Barevné stužky
Žáci vpisují zájmena TI, TY, TA – uvědomují si mluvnický rod podmětu daného slovního spojení a vybarví zadanou barvou…
základní vzdělávání
22. 4. 2011 0x 12380x
Základní a rozvíjející větné členy
Prezentace je určena žákům prvního stupně. Seznamují se v ní s pojmy základní a rozvíjející větné členy. Ve větách…
základní vzdělávání
19. 10. 2010 0x 24946x
Prověrka – základní skladební dvojice
Materiál obsahuje prověrku základních skladebních dvojic ve dvou variantách. Součástí je řešení.
základní vzdělávání
15. 10. 2010 1x 16002x
Podmět a přísudek
Materiál obsahuje hrací karty, námět k aktivitám s nimi a hrací karty s čísly usnadňující orientaci pro učitele. Žák…
základní vzdělávání
29. 6. 2010 0x 5367x
Olympijská čeština č. 2
Čtenářská gramotnost v hodině českého jazyka ve 4. ročníku.
základní vzdělávání
26. 1. 2010 0x 11025x
Co umím z ČJ
Pracovní list na opakování učiva do pololetí 5. třídy. Obsahuje určování slovních druhů, učivo o podstatných jménech a…
Zobrazeno 7 z 7 položek